Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība

Projekta nosaukums: Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai otrā kārta

 

Projekta numurs: 10.1.2.0/18/TP/002

 

Mērķis: paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē

Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi, tai skaitā:

  • informatīvo materiālu (infografikas, informācijas stendi, plāksnes un plakāti, reprezentācijas priekšmeti, izdales materiāli, video sižeti) sagatavošana
  • Veselības ministrijas tīmekļa vietņu www.vm.gov.lv un www.esfondi.vm.gov.lv fondu sadaļas aktualizēšana un uzturēšana
  • Preses paziņojumi, iniciēta publicitāte, preses konferences
  • Informatīvo pasākumu organizēšana (semināri, forumi, konsultācijas potenciālajiem projekta iesniedzējiem ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu)

2. Eiropas Savienības fondu projektu vadība

3. Eiropas Savienības fondu projektu īstenošana

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada I ceturksnis - 2021.gada IV ceturksnis

Projekta finansējums:  projekta kopējais finansējums 154 010,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 130 908,50 EUR, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 23 101,50 EUR

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

 

Projekta nosaukums:Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai izvērtējuma veikšanai ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai

 
 
 

Projekta numurs: 10.1.3.0/19/TP/001 

 

Mērķis: atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju.

Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde

Projekta ietvaros plānotās darbības:

pētījumu un plānošanas dokumentu sagatavošanu, ar kuriem pamato Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi 

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada IV ceturksnis - 2021.gada I ceturksnis

Projekta finansējums:  projekta kopējais finansējums 200 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 170 000,00 EUR, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 30 000,00 EUR

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

 

 Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta

 
Projekta numurs: 11.1.1.0/18/TP/002
  
Mērķis: atbalstīt un pilnveidot Veselības ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes plānošanas un uzraudzības funkciju veikšanu, izveidojot un uzturot drošu vadības un kontroles sistēmu un stiprinot iestādes kapacitāti
 
Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde
 
  • Projekta ietvaros plānotās darbības: 
  • Eiropas Savienības fondu plānošana
  • Eiropas Savienības fondu uzraudzība
  • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana
  • Projekta vadības nodrošināšana
Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada I ceturksnis - 2021.gada IV ceturksnis
 
Projekta finansējums: projekta kopējais finansējums 626 738,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 532 727,00 EUR, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 94 011,00 EUR
 
Projekta īstenotājs: Veselības ministrija