Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ESF SAM 9.2.6.

ESF SAM 9.2.6.

 
 
2016.gada  8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 718
 
Mērķis:  Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju prioritārajās jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.
 
Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
  •  projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;
  •  ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācības;
  •  sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības;
  •  informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.
 
Kopējais pieejamais finansējums Specifiskā atbalsta ietvaros ir 22 765 950 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 351 057 euro un valsts budžeta finansējums – 3 414 893 euro.
 
Atlases veids:  Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija.
 
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI apstiprināti 30.09.2016. Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā