Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ESF SAM 9.2.5.

ESF SAM 9.2.5.

 
2017.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.158 
 
Mērķis: Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās (turpmāk – prioritārās jomas), iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. 
 
Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija. 
Mērķa grupa ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas. 
Atbalstāmās darbības:
  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
  • pasākumi ārstniecības personu piesaistei;
  • pasākumi pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. 
 
Šīs atbalstāmās darbības:
  • ir vērstas uz valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamības uzlabošanu prioritārajās jomās;
  • tiek īstenotas teritorijās ārpus Rīgas, kur ir konstatēts ārstniecības personāla trūkums;
 
Kopējais attiecināmais finansējums 9 960 103 euro
tai skaitā ESF finansējums                   8 466 087 euro
tai skaitā valsts budžeta finansējums 1 494 016 euro
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
 
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI apstiprināti 24.11.2016. Eiropas savienības fondu uzraudzības komitejā