Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ERAF SAM 9.3.2. > 4. kārta

4.kārta

 
Rīkojums "Par primārās veselības aprūpes attīstības modeļiem" 

Rīkojums

 

Grozījums Nr.1

 

Grozījums Nr.2

Atbalstāmā iegādājamā aprīkojuma saraksts         

Saraksts

 

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas metodika 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases ceturtajai kārtai

Metodika

 

Pielikums Nr.1

 

Piemērs pielikumam Nr.1

 

Pielikums Nr.2

 

Piemērs pielikumam Nr.2

 

 

 

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

Rīkojums Nr.52

 

Pielikums "Metodika"

Ģimenes ārstu sadarbības modeļu veidi un piemērojamie valsts atbalsta veidi

Piemēri

Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā Peļņas norma