Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ERAF SAM 9.3.2. > 3. kārta

ERAF SAM 9.3.2. 3.kārta

 
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu), kurā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 euro apmērā un nacionālais finansējums 2 374 270 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 424 561 euro un minimālais privātais finansējums – 949 709 euro).
 
Atbalsta saņēmēji:
Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
SIA "Cēsu klīnika"
SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
SIA "Jūrmalas slimnīca"
SIA "Kuldīgas slimnīca"
SIA "Ogres rajona slimnīca"
SIA "Alūksnes slimnīca"
SIA "Krāslavas slimnīca"
SIA "Preiļu slimnīca"
SIA "Siguldas slimnīca"
SIA "Tukuma slimnīca"
Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
SIA "Aizkraukles slimnīca"
SIA "Bauskas slimnīca"
SIA "Limbažu slimnīca"
SIA "Ludzas medicīnas centrs"
SIA "Saldus medicīnas centrs"
Pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca"
SIA "Priekules slimnīca"
SIA "Rīgas 1.slimnīca"
SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"
 
 
Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju iegādes saskaņošanas kārtība
 

Kārtība

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Metodika

Pielikums

Piemērs

Saprātīgas peļņas norma 2018.gadā Peļņas norma
Saprātīgas peļņas norma 2019.gadā

Peļņas 

norma

Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā Peļņas norma