Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ERAF SAM 9.3.2.

ERAF SAM 9.3.2.

 

 
 
2016. gada 20. decembrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 870
 
Mērķis: Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.
 
Mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.
 
Atbalstāmās darbības:
  • projekta vadības nodrošināšana;
  • būvdarbi;
  • tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža;
  • infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai;
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

 

 

 Kopējais attiecināmais finansējums:                   194 364 718 euro    

  tai skaitā ERAF finansējums:                              152 136 253 euro

  tai skaitā valsts budžeta finansējums:                  31 580 855 euro

  tai skaitā nacionālais privātais finansējums:         10 647 610 euro

    
 
Atlases veids:  Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Svarīgi dokumenti un materiāli   1.kārtai
 
Svarīgi dokumenti un materiāli  2.kārtai
 

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  1.un 2. kārtai apstiprināti 23.12.2016. Eiropas savienības fondu uzraudzības komitejā 

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  3.kārtai apstiprināti 11.10.2017. Eiropas savienības fondu uzraudzības komitejā 

E-vide 2014. - 2020. gada plānošanas periodā

 

 
 
Publicitātes prasības Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem 2014-2020 gada plānošanas periodā

Infografika,

Valīnijas

Vizuālo prasību elementi

Maketu izstrādes rīks

Saprātīgās peļņas norma 2017.gadā

 

 

Peļņas norma 

 

Saprātīgas peļņas norma 2018.gadā

 

Peļņas norma 

 

Saprātīgas peļņas norma 2019.gadā

 


Saprātīgas peļņas norma 2020. gadā

 

Peļņas norma

 

 


Peļņas norma

 

 

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Metodika

Pielikums

Piemērs      

Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, iegādes saskaņošanas kārtība

Kārtība

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums