Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > Uzraudzības ziņojumi

Ziņojumi par pasākumu, aktivitāšu un horizontālo prioritāšu ieviešanu

Veselības ministrijas ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros 2015.gads - *pdf. 

 

Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanu un noslēguma ziņojumu par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu ieviešanu sagatavošanu - *pdf
 

 

Lai nodrošinātu vadošo iestādi ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, Veselības ministrija reizi pusgadā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu un vienu reizi gadā ziņojumu par horizontālo prioritāšu ieviešanu

 

Kontaktpersona Veselības ministrijā
Inga Baranova, tālr. 67876035

Inga.Baranova@vm.gov.lv

 

Veselības ministrijas ziņojumi par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros

 

Nr.p.k.
Pārskata periods
Ziņojumi
 1.
2009.gads
 2. 2010.gads ziņojums
3. 2011.gads ziņojums
4. 2012.gads ziņojums
5. 2013.gads ziņojums
6. 2014.gads ziņojums

 

Veselības ministrijas ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

 

Nr.p.k.
Pārskata periods
Ziņojumi
1. 2014.gada 1.jūlijs - 2014. gada 31.decembris ziņojums
2. 2014.gada  1.janvāris - 2014.gada 30.jūnijs ziņojums
3.  2013.gada 1.jūlijs - 2013.gada 31.decembris ziņojums
 4. 2013.gada 1.janvāris -  2013. gada 30.jūnijs ziņojums
5. 2012.gada 1.jūlijs - 2012.gada 31.decembris ziņojums
6. 2012.gada 1.janvāris - 2012.gada 30.jūnijs ziņojums
7.  2011.gada 1.jūlijs - 2011.gada 31.decembris  ziņojums
8. 2011.gada 1.janvāris - 2011.gada 30.jūnijs ziņojums
 9. 2010.gada 1.jūlijs-2010.gada 31.decembris ziņojums
 10. 2010.gada 1.janvāris-2010.gada 30.jūnijs ziņojums
11.
2009.gada 1.jūlijs-2009.31.decembris
 12.
 2009.gada 1.aprīlis-2009.gada 30.jūnijs
13.
 2009.gada 1.janvāris-2009.gada 31.marts
 14.
 2008.gada 1.oktobris-2008.gada 31.decembris
 15.
 2008.gada 1.jūlijs-2008.gada 31.septembris
 16.
 2008.gada 1.aprīlis-2008.gada 30.jūnijs
 17.
 2008.gada 1.janvāris-2008.gada 31.marts