Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > Tehniskā palīdzība

Tehniskās palīdzības projekts

Veselības ministrijas funkciju kvalitatīvai un efektīvai veikšanai, tehniskā palīdzības projekta ietvaros ir paredzēts finansējums Eiropas Savienības (ES) fondu veselības nozarē ieviešanā un uzraudzībā iesaistīto darbinieku un ierēdņu atlīdzībai un atbilstošas darba vides izveidei, kā arī citiem ar ES fondu veselības nozarē ieviešanu un uzraudzību saistītiem pakalpojumiem un precēm, tajā skaitā informācijas un publicitātes pasākumiem. Lai nodrošinātu projekta kvalitatīvu ieviešanu, projektā paredzēts finansējums arī projekta administrēšanai.
 
Tehniskās palīdzības projekta aktivitātes:
 
  • Eiropas Savienības fondu administrēšana;
  • Eiropas Savienības fondu ieviešana un uzraudzība;
  • Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
  • Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu ieviešanā un uzraudzībā iesaistītā personāla efektivitātes paaugstināšanu.
 
Kontaktperona Veselības ministrijā 
Jevgenijs Blaževičs, tālr.  67876046