Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > Pasākumu uzraudzības komisijas

Pasākumu uzraudzības komisija

Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā Veselības ministrijas pārziņā esošās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" pasākuma "Veselība darbā" un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" ieviešanu un uzraudzību Veselības ministrija ir izveidojusi Eiropas Sociālā fonda uzraudzības komisiju un Eiropas Reģionālās attīstības fonda uzraudzības komisiju. Komisiju sastāvā ir Veselības ministrijas nozares departamentu, vadošās iestādes, sadarbības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī komisiju darbībai ir izstrādāti darbību nosakošie reglamenti. Komisijas vadītājs ir Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktors Jevgenijs Blaževičs.

Komisijas sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizi pusgadā, šādos termiņos:

  • no 15.marta līdz 22.martam;
  • no 15.septembra līdz 22.septembrim

Komisijas darbs sastāv no šādiem uzdevumiem: izskatīt un sniegt viedokli par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu grozījumiem, izskatīt un sniegt viedokli par aktivitāšu īstenošanas plāniem un to grozījumiem,  izskatīt un sniegt viedokli par aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un to grozījumiem, izskatīt un sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektā par attiecīgo aktivitāti iekļaujamajiem aktivitātes īstenošanas nosacījumiem un uzraudzīt atbildīgās iestādes risku vadības procesus.

 

Kontaktpersona Veselības ministrijā
Dace Ozoliņa, tālrunis: 67876085

Dace.Ozolina@vm.gov.lv


Eiropas Sociālā fonda reglaments

 

 Nr.p.k.
 Datums
 Sanāksmes protokols
 Prezentācija
 1.
 23.04.2008.
 2.
 14.08.2008.
 3.
 12.11.2008.
 4.
 11.02.2009.

 5.

 13.05.2009.

 Protokols

 Prezentācija

 6.

 11.08.2009.

 Protokols

 Prezentācija

 7.

 11.11.2009.

 Protokols 

 Prezentācija 

 8.

 17.02.2010.

 Protokols

 Prezentācija 

 9.

17.09.2010

Protokols

Prezentācija

10.

17.03.2011

Protokols

Prezentācija

11. 22.09.2011 Protokols  Prezentācija
12. 15.03.2012 Protokols  Prezentācija
13. 19.09.2012  Protokols Prezentācija
14. 20.03.2012 Protokols Prezentācija
15. 12.09.2013 Protokols Prezentācija
16. 19.03.2014 Protokols Prezentācija
17. 19.09.2014  Protokols Prezentācija
18. 19.03.2015 Protokols Prezentācija
19. 22.09.2015 Protokols Prezentācija

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda reglaments

 

 Nr.p.k.
Datums 
Sanāksmes protokols 
 Prezentācija
 1.
 28.04.2008. 
 2.
 14.08.2008. 
 3.
 12.11.2008.
 Protokols
 4.
 11.02.2009.

 5.

 13.05.2009.

 Protokols

 Prezentācija

 6.

 11.08.2009.

 Protokols

 Prezentācija

 7.

 11.11.2009. 

 Protokols

 Prezentācija

 8.

 17.02.2010.

 Protokols

 Prezentācija

 9.

17.09.2010

Protokols

Prezentācija

10.

17.03.2011

Protokols

Prezentācija

11. 22.09.2011  Protokols Prezentācija
12. 15.03.2012 Protokols  Prezentācija
13. 19.09.2012  Protokols Prezentācija
14. 20.03.2013 Protokols Prezentācija
15. 12.09.2013 Protokols Prezentācija
16. 19.03.2014 Protokols Prezentācija
17. 19.09.2014 Protokols  Prezentācija
18. 19.03.2015 Protokols Prezentācija
19. 22.09.2015 Protokols Prezentācija