Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ESF > 1.3.2.2.aktivitāte

1.3.2.2. aktivitāte „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā”

Aktivitātes ieviešana atlikta saskaņā ar 2009.gada 21.aprīļa protokollēmuma Nr.25 37§ 1.21. punktu, kas nosaka Veselības ministrijai atlikt 1DPP 1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā” īstenošanu, izņemot finansējumu no aktivitātes

 
Mērķis: Veikt pētījumus un aptaujas, kas analizē saikni starp veselības apstākļiem darbavietā, darbaspēka vecuma iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības pakalpojumiem no vienas puses un nodarbinātības situāciju no otras puses. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā nodrošinās iespēju analizēt pašreizējo situāciju, sagatavot prognozes turpmākajiem gadiem un izstrādāt jaunas vadlīnijas un programmas, lai uzlabotu darbaspēka veselības stāvokli.
 
Atbalsta veids: Finansējums paredzēts pētījumu un aptauju veikšanai, kas vērsti uz veselības paradumiem un darbaspēka veselības stāvokli, tā ietekmi uz ražīgumu un iespēju „izkrist” no darba tirgus. Tiks pētīta savstarpējā attiecība starp nodarbinātību un savlaicīgu slimību atklāšanu, cilvēkresursu kvalitāti veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijās, veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un pieejamību. Piemēram, pētījums par darba nespējas lapu apjoma un ilguma ietekmi uz darba tirgu, darba spējīgo iedzīvotāju kaitīgo ieradumu ietekmes uz darba tirgu izvērtējums, pētījums par veselības aprūpes izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām, aptaujas, lai izpētītu azartspēļu un datorspēļu atkarības, kas ietekmē darbaspēka veselību un  pētījumi, lai noteiktu, kādi pasākumi nepieciešami, lai labotu atkarību ietekmi uz darba dzīvi u.c..
  
Atlases veids:Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas apzina, izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas un citu slimību izplatību, iedzīvotāju veselības riska faktorus, apzina sabiedrības veselības problēmas, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus (NVO, (tai skaitā dažādus darba devēju asociācijas un profesionālās organizācijas), veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas, izglītības iestādes utt.).
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 
 
Kopējais finansējums: 
 
Plānotie sasniedzamie aktivitātes iznākuma rādītāji: 
 
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs, tālr. 67876046
Jevgenijs.Blaževics@vm.gov.lv
 
Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
Sintija Germa. tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv