Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ESF > 1.3.2.1. aktivitāte

1.3.2.1. aktivitāte „Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību”

Aktivitātes ieviešana atlikta saskaņā ar 2009.gada 21.aprīļa protokollēmuma Nr.25 37§ 1.20. punktu, kas nosaka Veselības ministrijai atlikt 1DPP 1.3.2.1.aktivitātes „Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību” īstenošanu, izņemot finansējumu no aktivitātes

  
Mērķis: Sekmēt izpratni par veselību darbavietā kā ilgtspējīgās nodarbinātības priekšnosacījumu, tādējādi samazinot darbnespējas risku slimību dēļ (profesionālās slimības utml.). Atbalstīt ilgtspējīgo nodarbinātību, atgriežot darba tirgū neaizsargātas personu grupas (inficētas (ar HIV/AIDS, tuberkulozi, C hepatītu), personas, kas ir atkarīgas no alkohola un narkotisko vielu lietošanas u.c.).
 
Atbalsta veids: Finansējums paredzēts veselības apstākļu darba vietā un strādājošo veselības stāvokļa uzlabošanas pasākumiem šādās jomās: veselīga uztura veicināšanas jomā, garīgās veselības veicināšanas jomā, fiziskās aktivitātes veicināšanas jomā, sirds asinsvadu slimību profilakses jomā, atkarības vielu lietošanas un azartspēļu atkarības mazināšanas jomā, slimību izplātīšanas mazināšanas jomā. Finansējums paredzēts arī darbā iegūto traumu seku mazināšanai, apmācot darbiniekus pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, un 1.3.2.2. aktivitātes ietvaros sniegto rekomendāciju ieviešanai.
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīga par veselības veicināšanu, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus (pašvaldības, NVO (tai skaitā dažādas darba devēju organizācijas un profesionālās asociācijas: Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību u.c.), veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas utt.).
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas:
 
Kopējais finansējums:
 
Plānotie sasniedzamie aktivitātes iznākuma rādītāji: 
 
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs,tālr. 67876046
Jevgenijs.Blaževics@vm.gov.lv
 
Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
Sintija Germa, tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv