Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ESF

Eiropas Sociālais Fonds

1.3.2. pasākums: “Veselība darbā”

 

Mērķis: Palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju un sekmēt stabilu nodarbinātību, uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli darba vietās, kā arī stiprinot iestāžu pakalpojumus, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus darbaspēkam.

 

Eiropas Sociālā fonda finansējums: 13 882 312,85 euro  

Latvijas līdzfinansējums: 2 193 654,28 euro 
Kopā:  16 075 967,13 euro