Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF > 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte

3.1.5.3.2. apakšaktivitāte „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība”

Mērķis: Sakārtot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo infrastruktūru un medicīniskās ierīces, turpinot veiksmīgi uzsākto onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu pieejamības koncentrēšanu Daugavpilī, Liepājā un Rīgā.
 
Atbalsta veids: Onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras un medicīnisko ierīču nodrošināšana saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Reģionālās daudzprofilu slimnīcas (Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas pilsētas centrālā slimnīca, P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Austrumu slimnīca).
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 4 500 000 euro
 
Kopējais finansējums: 13 822 268 euro
 
Plānotie sasniedzamie apakšaktivitātes iznākuma rādītāji: Iegādātas un uzstādītas 4 jaunas onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūras.
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs, tālr.  67876046
Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv
 

Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā

Sintija Germa, tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv