Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF > 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte

3.1.5.3.1. apakšaktivitāte „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”

Mērķis: Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizācija, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, tādejādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
 
Atbalsta veids:  Stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Stacionārās veselības aprūpes iestādes, kam ir līgumattiecibas ar Veselības norēkinu centru un kuras plānotas kā slimnīcas 2010. gadā.
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 30 000 000 euro
 
Kopājais finansējums: 202 064 828 euro
 

Plānotie sasniedzamie apakšaktivitātes iznākuma rādītāji: 46 stacionārās veselības aprūpes iestādes ar uzlabotu infrastruktūru

 
Pirmās kārtas projektu pieņemšana
Otrās kārtas projektu pieņemšana
Trešās kārtas projektu pieņemšana
27.02.2009 - 01.09.2009
01.08.2010 -30.08.2010
01.06.2011 - 01.04.2012
 Ministru kabineta noteikumi
1.pielikums - Finansējuma sadalījums
2.pielikums - Vērtēšanas kritēriji
3.pielikums - Projekta iesnieguma veidlapa
4.pielikums - Apliecinājuma forma
5.pielikums - Profilu sadalījums
6.pielikums - Izmaksu aprēķins
 Prasības finansējuma saņēmējiem
Atbalstāmās darbības
Attiecināmās izmaksas 
Projektu aizpildīšanas metodika
IIA un PIEA aprēķina veidlapa
Horizontalo prioritāšu vadlīnijas
Citas vadlīnijas
Horizontālie normatīvie akti
Biežāk uzdotie jautājumi
Projektu  vērtēšanas metodika
Projektu vērtēšanas un apstiprināšanas laika grafiks 
I kārtai
II kārtai
III kārtai

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

rīkojums

metodika

forma

 Saprātīgās peļņas norma  2012.gadā  peļņas norma
 Saprātīgās peļņas norma  2013.gadā  peļņas norma
Sprātīgās peļņas norma 2014.gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2015. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2016. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2017. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2018. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2019.gadā

peļņas norma

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem vadlīnijas
Atbildīgā iestāde - Veselības ministrija www.vm.gov.lv
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs, tālr. 67876046
Jevgenijs.Blaževics@vm.gov.lv
 

 Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā

Sintija Germa,tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv