Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF > 3.1.5.2.aktivitāte

3.1.5.2. aktivitāte „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība”

Mērķis: Sakārtot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Latvijā, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas posmā.
 
Atbalsta veids:  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un sniedzēju attīstība, atbalstot vienotā dispečeru dienesta izveidei nepieciešamas infrastruktūras, aprīkojuma, programmatūras un specializētā autotransporta nodrošināšanu saskaņā ar efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Veselības ministrijas padotības iestādes, kas ir atbildīgas par neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbību un attīstību.
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 30 276 443 euro
 
Kopējais finansējums: 30 276 443 euro
 
Plānotie sasniedzamie apakšaktivitātes iznākuma rādītāji: 6 vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības sistēmas ietvaros izveidoti vadības un dispečeru centri 
 

Projektu pieņemšanas sākuma un beigu termiņš
 15.08.2008 - 19.09.2008
Vērtēšanas kritēriji
kritēriji
Ministru kabineta noteikumi
Projekta iesnieguma veidlapa
Prasības finansējuma saņēmējiem
Projektu iesniegšanas nosacījumi
Atbalstāmās darbības
Attiecināmās izmaksas
Projektu vērtēšanas metodika
metodika
Projektu iesniegumu aizpildīšanas metodika
metodika
Projektu atlases un vērtēšanas kārtība
kārtība
Projektu vērtēšanas un apstiprināšanas laika grafiks 
grafiks
Horizontālo prioritāšu vadlīnijas
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem vadlīnijas
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Atbildīgā iestāde - Veselības ministrija
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgēnija Blaževičs, tālr. 67876046
 

Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā

Sintija Germa, tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv