Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF > 3.1.5.1.2.apakšaktivitāte

3.1.5.1.2. apakšaktivitāte „Veselības aprūpes centru attīstība”

Mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.
 
Atbalsta veids:Veselības aprūpes centru izveide uz pārprofilējamo slimnīcu bāzēm un jau izveidoto veselības aprūpes centru infrastruktūras uzlabošana, atbalstot telpu renovāciju un rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi, saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu (Ministru kabineta 2004. gada 20. decembra rīkojums Nr. 1003) (turpmāk - Programma) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
 
Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Veselības aprūpes iestādes, kas saskaņā ar Programmu tiks pārveidotas par veselības aprūpes centriem.
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 100 000 euro
 
Kopējais finansējums: 6  561 473 euro
 

Plānotie sasniedzamie apakšaktivitātes iznākuma rādītāji: Atbalstīti 25 veselības aprūpes centri

 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs,tālr. 67876046
Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv
 
Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
Sintija Germa, tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv