Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

3.1.5. pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”
 
Pasākuma mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu, tādējādi nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū.
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 220 506 551,66 euro  
Latvijas līdzfinansējums: 38 165 897,22 euro
Kopā: 258 672 448,88 euro