Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS

2007.-2013. gada plānošanas periods

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā veselības nozarei pieejams finansējums  220  506 551,66 euro apjomā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 13 882 312,85 euro apjomā no Eiropas Sociālā fonda. Papildus Eiropas Savienības fondu finansējumam nepieciešams nodrošināt vismaz 15 % nacionālo līdzfinansējumu (valsts budžeta, pašvaldību budžetu, finansējuma saņēmējus, privātais finansējums).
 
Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā Veselības ministrija kā atbildīgā iestāde administrē Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.pasākumu „Veselība darbā” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.pasākumu „Veselības aprūpes infrastruktūra”.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Savienības fondiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā:http://www.esfondi.lv/