Jūs atrodaties šeit: 2004. - 2006.GADS > Plānošanas dokumenti

Plānošanas dokumenti

 

Vienotais programmdokuments (VPD) – Latvijas valdības stratēģija un prioritātes 2004. – 2006. gadam, lai veicinātu sociālekonomisko apstākļu izlīdzināšanu, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu (izstrādāja Latvija, apstiprināja Eiropas Komisija 2003. gada 18. decembrī ).

 

Programmas papildinājums (PP) – detalizēti skaidro pasākumus un aktivitātes; nosaka projektu atlases kritērijus, sagaidāmos rezultātus un to sasniegšanas indikatorus.

 

Saskaņā ar VPD un PP Veselības ministrija kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija ar nacionālo programmu „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam” īsteno šādas pasākumu aktivitātes:

 

1.4.1. aktivitāte: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošana (ERAF palīdzība paredzēta PVA centru izveidošanai - aprīkojuma nodrošināšanai un telpu remontiem, kas ļautu ārstiem sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus).

 

1.4.2. aktivitāte: Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana (ERAF palīdzība paredzēta pirmshospitālajā periodā - NMP specializētā transporta iegāde, pakalpojuma pārklājuma nodrošināšana valsts teritorijā un  hospitālajā periodā  - daudzprofilu neatliekamās  medicīniskās palīdzības slimnīcu uzņemšanas nodaļās).