Jūs atrodaties šeit: 2004. - 2006.GADS > Nacionālā programma

Nacionālā programma

 

VPD 1.4.1. un 1.4.2. aktivitāšu ieviešanas instruments ir Veselības ministrijas izstrādātā ES struktūrfondu nacionālā programma “Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. – 2006. gadam” (Nacionālā programma).
 
Nacionālās programmas ietvaros tiek sniegts finansiālais atbalsts vienpadsmit reģionālajām daudzprofilu slimnīcām, trim primārās veselības aprūpes centriem un iegādātas 20 neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi.
 
Nacionālās programmas kopējais finansējums (uz 05.09.2008) ir 24.06 miljoni latu, t.sk.:
 
  • ERAF finansējums 13.45 miljoni latu
  • Latvijas līdzfinansējums 10.61 miljoni latu.