Jūs atrodaties šeit: 2004. - 2006.GADS

2004. - 2006.gada plānošanas periods

 

Eiropas Savienības fondu 2004. - 2006. gada plānošanas periodā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda bija pieejams finansējums 13 447 428 LVL apjomā, kam līdztekus tiek nodrošināts Latvijas nacionālais finansējums (valsts budžeta, pašvaldību budžetu, finansējuma saņēmēju finansējums) 10 611 592 LVL apjomā.
 
Eiropas Savienības fondu 2004. - 2006. gada plānošanas perioda Vienotā programmdokumenta 1.4.1. „Primārās veselības aprūpes sistēmas infrastruktūras, telpu un iekārtu uzlabošana” un 1.4.2. „NMP sistēmas infrastruktūras, ēku un aprīkojuma pilnveidošana” aktivitātes ietvaros ir realizēti 29 projekti, kuros:
 
  • Uzlabotas 11 reģionālās daudzprofilu slimnīcas;
  • Iegādāti 20 operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi;
  • Uzlabotas 9 primārās veselības aprūpes iestādes.
 
Šobrīd visi 29 projekti ir pabeigti un ir saņemta līdzekļu atmaksa par īstenotajiem projektiem no Eiropas Savienības.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Savienības fondiem 2004. - 2006. gada plānošanas periodā: http://www.cfla.gov.lv/ http://www.esfondi.lv/