Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Pasaules Bankas eksperti iepazinās ar veselības aprūpes sistēmu Latvijā
12.09.2014 15:07
 

Šodien, 12.septembrī, noslēdzas Pasaules Bankas ekspertu Kristofa Kurovska (Christoph Kurowski) un Alakas Hollas darba vizīte Latvijā, lai iepazītos ar veselības aprūpes sistēmu Latvijā un diskutētu ar nozares pārstāvjiem par nepieciešamajām izmaiņām.

318_es_karogs.jpg
11.09.2014

Šodien, 11.septembrī, Veselības ministrijā notika tikšanās ar  veselības aprūpes profesionāļu asociācijām, ārstniecības un padotības iestādēm, lai diskutētu par  jauno Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu, kurā sākotnēji tiks izstrādātas un ieviestas veselības tīklu attīstības vadlīnijas, nosakot prioritāros virzienus sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā, kā arī garīgās veselības jomā.

317_adme_1125.jpg
04.09.2014

5.septembrī, veselības ministrijas valsts sekretārs dosies uz Liepājas reģionālo slimnīcu, lai atklātu renovētās un rekonstruētās telpas.

316_es_karogs.jpg
22.07.2014

Finanšu ministrija (FM) kā ES fondu Revīzijas iestāde Latvijā saņēmusi oficiālu apliecinājumu no Eiropas Komisijas (EK), kas izsaka uzticību Revīzijas iestādes darbam. Šāds lēmums nodrošina, ka turpmāk EK paļaujas uz FM Revīzijas iestādes sniegtajiem atzinumiem visās tās pārraudzībā esošās darbības programmās, neveicot atkārtotas pārbaudes, kā tas notika līdz šim. 

315_cfla_logo.jpg
21.07.2014

Finanšu ministrija ir apstiprinājusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) darbības stratēģiju 2014. – 2016. gadam, nosakot prioritātes un mērķus veiksmīgai Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodu mijas nodrošināšanai. 

314_cfla_logo.jpg
03.07.2014

Lai novērstu risku, ka pasūtītājs un potenciālie pretendenti atšķirīgi tulko iepirkuma nolikuma un līguma noteikumus, iepirkuma dokumentācijā, nosakot nepieciešamo nodrošinājumu (garantiju) vai līgumsodu apmēru procentuālā apmērā no līguma summas, ir būtiski precīzi noteikt, vai tas aprēķināms no līguma kopējās summas ar PVN vai bez PVN.
 

313_es_karogs.jpg
25.06.2014

Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014. gada 30. aprīlim. Šādu ziņojumu FM iesniedz MK reizi ceturksnī.

312_es_karogs.jpg
20.06.2014

Piektdien, 20. jūnijā, Eiropas Komisijā (EK) ir oficiāli apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) izstrādātais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam. Tādējādi Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kuras partnerības līgums ir apstiprināts EK. Partnerības līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

311_es_karogs.jpg
16.06.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas Komisija (EK) reģionālās politikas direktorāts organizē fotoattēlu konkursu “Eiropa manā reģionā”. Konkursa mērķis ir vairot izpratni par Eiropas Savienības (ES) realizētajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Ar ES atbalstu ir realizēti simtiem tūkstošu projektu visos Eiropas reģionos, kā arī lieliski realizēto projektu piemēri atrodami visā Latvijā.

310_es_krasains.JPG
09.06.2014

3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.