Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas
03.06.2018 10:55
 

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. Tiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas, ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēti atbalsta veidi* ar kopējo finansējumu gandrīz 10 milj. eiro apmērā.

08.05.2018

Labklājības ministrija informē, ka ir izstrādātas Vides pieejamības vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai - palīgmateriāls ES fondu projektu īstenotājiem.

19.04.2018

Šodien Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir izsludināta ārstniecības iestāžu infrasrtuktūras attīstības projektu trešās kārtas atlase, kurā ES fondu  atbalsts plānots I, II un III līmeņa stacionāro ārstniecības iestāžu infarstruktūras uzlabošanai, paredzot būvniecības darbus un medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes, tādejādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 
 

13.03.2018

Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 8.martā izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par infrastruktūras projektu 4.kārtu, kas nosaka kārtību, kā saņemt atbalstu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošanai- būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei. Plānots atbalstīt 535 ārstu prakses, kopā 4,4 milj euro apmērā (līdz 15 000 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi).
 
Ar noteikumu projektu un anotāciju var iepazītīes šeit.

08.03.2018

06.03.2018 Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu  (MK Noteikumi Nr.666).
Grozījumi paredz jaunu atbalstāmo darbību - IT risinājumi  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, kas nepieciešama, lai  nodrošinātu projekta ietvaros izstrādājamās dokumentācijas (klīnisko vadlīniju, tām atbilstošo algoritmu un klīnisko ceļu) efektīvāku pielietošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Tostarp ar grozījumiem tiek pagarināts  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes un ieviešanastermiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.

05.02.2018
23.01.2018

18. janvārī, jau otro gadu pēc kārtas, žurnāls "Iepirkumi" sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju organizēja Iepirkumu Gada konferenci un Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kur kā Gada iepirkums tika pasludināts VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotais atklātais konkurss „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (id. Nr. PSKUS 2016/194). Plašāk raksts CFLA mājas lapā.

23.01.2018

Šā gada 23.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts (Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu), kurā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 euro apmērā un nacionālais finansējums 2 374 270 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 424 561 euro un minimālais privātais finansējums – 949 709 euro).

03.01.2018

Pirmie rezultāti pirmās kārtas Infrastruktūras projektu ieviešanā - pabeigts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” bērnu slimību nodaļas pārbūves projekts.
Vidzemes slimnīcā pabeigti  Bērnu slimību nodaļas pārbūves darbi, kuri sabiedrības vērtēšanai tika nodoti īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem, 22. decembrī, kad notika nodaļas svinīgā atklāšana.
 

22.12.2017

Šā gada 21.decembrī izvērtēti un apstiprināti visi divpadsmit pirmās kārtas infrastruktūras projektu iesniegumi, ar kuriem jau ir noslēgtas vienošanās  par projektu īstenošanu un uzsākta projektu ieviešana vai drīzumā tiks slēgtas vienošanās.