Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Eiropas Savienības fondu atbalsts veselības aprūpei (video)
27.06.2018 10:40
 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums veselības aprūpei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks sniegts medicīnas iestāžu infrastruktūras uzlabošanai - būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei, Latvijas iedzīvotājiem veselības uzlabošanai un slimību novēršanai, ārstiem un māsām darba uzsākšanai ārpus Rīgas, ārstu un māsu profesionālās kvalifikācijas celšanai, veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, kā arī veikti pasākumi ārstēšanas kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanai.

21.06.2018

Vakar 20.06.2018. noslēdzās Eiropas Savienības līdzfinansēto Veselības aprūpes infrastruktūras attīstības  3.projektu iesniegumu kārtas  iesniegšanas Cetrālajā finanšu un līgumu aģentūrā termiņš. Ierobešžotā atlasē tika uzaicinātas iesniegt projektus I, II un III līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes un ārstniecības iestādes, kurās ir steidzamās medicīniskās palīdzības punkts infarstruktūras uzlabošanai, paredzot būvniecības darbus un medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes, tādejādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projektus iesniedza 22 uzaicinātās ārstniecības iestādes.

07.06.2018

Informējam, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pagarina infrastruktūras attīstības projektu iesniegumu atlases 3.kārtas iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 20.jūnijam (ieskaitot).
Vienlaikus, lai veicinātu operatīvāku Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzsākšanu, kā arī balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 17.punktu, kas nosaka, ka projektu iesniegumu vērtēšanas komisija projekta iesniegumu var sākt vērtēt uzreiz pēc tā saņemšanas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina projektu  iesniedzējus sagatavot un iesniegt  projektu iesniegumus, negaidot noteikto iesniegšanas gala termiņu.
 

03.06.2018

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. Tiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas, ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēti atbalsta veidi* ar kopējo finansējumu gandrīz 10 milj. eiro apmērā.

08.05.2018

Labklājības ministrija informē, ka ir izstrādātas Vides pieejamības vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai - palīgmateriāls ES fondu projektu īstenotājiem.

19.04.2018

Šodien Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir izsludināta ārstniecības iestāžu infrasrtuktūras attīstības projektu trešās kārtas atlase, kurā ES fondu  atbalsts plānots I, II un III līmeņa stacionāro ārstniecības iestāžu infarstruktūras uzlabošanai, paredzot būvniecības darbus un medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes, tādejādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 
 

13.03.2018

Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 8.martā izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par infrastruktūras projektu 4.kārtu, kas nosaka kārtību, kā saņemt atbalstu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošanai- būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei. Plānots atbalstīt 535 ārstu prakses, kopā 4,4 milj euro apmērā (līdz 15 000 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi).
 
Ar noteikumu projektu un anotāciju var iepazītīes šeit.

08.03.2018

06.03.2018 Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu  (MK Noteikumi Nr.666).
Grozījumi paredz jaunu atbalstāmo darbību - IT risinājumi  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, kas nepieciešama, lai  nodrošinātu projekta ietvaros izstrādājamās dokumentācijas (klīnisko vadlīniju, tām atbilstošo algoritmu un klīnisko ceļu) efektīvāku pielietošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Tostarp ar grozījumiem tiek pagarināts  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes un ieviešanastermiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.

05.02.2018
23.01.2018

18. janvārī, jau otro gadu pēc kārtas, žurnāls "Iepirkumi" sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju organizēja Iepirkumu Gada konferenci un Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kur kā Gada iepirkums tika pasludināts VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotais atklātais konkurss „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (id. Nr. PSKUS 2016/194). Plašāk raksts CFLA mājas lapā.