Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Ierobežos no Eiropas Komisijas neatgūstamo ES fondu projektu izdevumu atmaksu no valsts budžeta
01.07.2009 00:00
 

Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto protokollēmuma projektu par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos.

18.06.2009

Trešdien, 17. jūnijā, valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, lai paredzētu iespēju Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām vai sadarbības iestādēm slēgt līgumus vai vienošanās par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas (EK).

15.06.2009

Šī gada 12. jūnijā VSMTVA noslēdza vienošanos ar Bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu „Ainaži” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ieviešanu.

09.06.2009

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 4. jūnijā, tika izsludināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā ievieš un uzauga Eiropas Savienības (ES) fondus.

04.06.2009

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 4. jūnijā, tika izsludināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētiem projektiem un pieņem lēmumu par PVN iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās.

03.06.2009

Trešdien, 3. jūnijā, Finanšu ministrijas (FM) Eiropas Savienības (ES) fondu stratēģijas departamenta direktors Aleksandrs Antonovs piedalīsies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Eiropas Komisijas „Europe Direct” informācijas centra Rīgā organizētajā konferencē „Eiropas Savienības iespējas plaukstošai Latvijai. Pirmā piecgade, kāda būs nākamā?” biznesa augstskolā „Turība”.

02.06.2009

Valdība otrdien, 2.jūnijā, iepazinās ar informatīvo ziņojumu par paveikto Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā. Galvenie uzdevumi īstenoti saistībā ar valsts budžeta grozījumu izstrādi, likumdošanas pielāgošanas jomā, kā arī saistībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguves jautājumiem.

27.05.2009

13. maijā Veselības ministrijā notika noslēdzošā programmas "Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" (turpmāk – Programma) vadības komisijas sēde, kurā Veselības ministrijas speciālisti iepazīstināja komisijas dalībniekus ar paveikto nacionālās programmas ieviešanā. Programma nodrošināja veselības aprūpes nozares investīciju politikas prioritāšu ieviešanu, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

20.05.2009

Otrdien, 19. maijā, valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) iesniegtos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par trīs Eiropa Savienības (ES) fondu darbības programmu – "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" – tehniskās palīdzības aktivitātēm.

19.05.2009

Latvijā ES fondu izvērtēšana tiek veikta, piesaistot nozaru ekspertus un apzinot gan ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, gan sociālos partnerus, tādējādi nodrošinot vispusīgus un objektīvus rezultātus. Izvērtēšana ir būtisks instruments, lai veiktu neatkarīgu un kvalitatīvu analīzi par ES fondu ieviešanas sistēmu, tās plusiem un mīnusiem.