Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
No 2009.gada 1.oktobra veselības jomā jauna sadarbības iestāde
01.10.2009 00:00
 

Ar 2009.gada 1.oktobrī savu darbību sāka Veselības ekonomikas centrs (turpmāk – VEC) – viena no trim veselības pārvaldes institūcijām, kas izveidota uz Zāļu cenu valsts aģentūras bāzes un ir pārņēmusi noteiktas funkcijas no Sabiedrības veselības aģentūras, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras.

06.08.2009

Otrdien, 11.augustā, plkst. 9.30., Veselības  ministrijā (Brīvības ielā 72,  309. telpā) norisināsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un  Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu uzraudzības komisijas sēdes.

16.07.2009

Finanšu ministrija no jauna ir sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumus par kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā. Ceturtdien, 16. jūlijā, tiesību akts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

16.07.2009

Ceturtdien, 16. jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas (FM) no jauna sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

15.07.2009

Valdība otrdien, 14. jūlijā, atbalstīja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par kārtību, kādā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, kā arī MK noteikumos par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

14.07.2009

Šī gada 10. un 13. jūlijā Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (VSMTVA) noslēdza vienošanās ar Ventspils slimnīcu un Daugavpils reģionālo slimnīcu par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros.

10.07.2009

Piektdien, 10. jūnijā, noslēdzas Eiropas Komisijas (EK) Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvju vizīte Latvijā, kuras laikā Finanšu ministrijas eksperti diskutēja ar ģenerāldirektorāta pārstāvjiem par pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kā arī par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) apguves un ieviešanas sistēmas jautājumiem.

10.07.2009

Piektdien, 10. jūlijā, Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padome (ECOFIN) nobalsoja par Eiropas Savienības (ES) 2010. gada budžeta projektu 1. lasījumā. Latviju ECOFIN sanāksmē pārstāvēja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis.

01.07.2009

Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto protokollēmuma projektu par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos.

18.06.2009

Trešdien, 17. jūnijā, valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, lai paredzētu iespēju Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām vai sadarbības iestādēm slēgt līgumus vai vienošanās par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas (EK).