Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Notiks informatīvs seminārs par līguma slēgšanas un īstenošanas nosacījumiem.
09.04.2010 00:00
 

2010.gada 14.aprīlī Veselības ekonomikas centrā notiks informatīvs seminārs

08.04.2010

2010.gada 8.aprīlī  plkst.11:00 svinīgi atklās Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu (NMP) Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Gaiļezerā (Juglas iela 20), kuras renovācijas darbi tika veikti ar valsts budžeta finansējumu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu par kopējo summu 258 tūkstoši latu.

05.03.2010

Apstiprināti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

18.02.2010

2010.gada 17.februārī Veselības ekonomikas centrs (Sadarbības iestāde) ir izsūtījis uzaicinājumus sagatavot un 35 kalendāro dienu laikā (līdz 24.03.2010) iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros 9 projektu iesniedzējiem.

12.02.2010


2010.gada 11.februārī Veselības ekonomikas centrs (Sadarbības iestāde) ir izsūtījis uzaicinājumus sagatavot un 35 kalendāro dienu laikā (līdz 18.03.2010) iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumus.

11.02.2010

2010.gada 9.februārī Veselības ekonomikas centrs (Sadarbības iestāde) ir izsūtījis uzaicinājumus sagatavot un 35 kalendāro dienu laikā (līdz 15.03.2010) iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.

11.02.2010

2010.gada 10.februārī svinīgi tika atklāts ERAF līdzfinansētā projekta „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, veicot infrastruktūras uzlabošanu” ietvaros iegādātais augstas enerģijas lineārais paātrinātājs..

21.01.2010

Veselības ministrijā 29.janvārī notiks seminārs par Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.1.5.1.2.aktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ieviešanas nosacījumiem.

21.01.2010

Otrdien, 19.janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu informācijas publicēšanas kārtību.

19.01.2010

2010.gada 12.janvārī MK tika apstiprināti, bet 2010.gada 15.janvārī stājās spēkā „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"” (turpmāk - aktivitāte) ieviešanu.