Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Izsūtīts uzaicinājums iesniegt ERAF projekta iesniegumus veselības aprūpes centru attīstībai
12.02.2010 00:00
 


2010.gada 11.februārī Veselības ekonomikas centrs (Sadarbības iestāde) ir izsūtījis uzaicinājumus sagatavot un 35 kalendāro dienu laikā (līdz 18.03.2010) iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumus.

11.02.2010

2010.gada 9.februārī Veselības ekonomikas centrs (Sadarbības iestāde) ir izsūtījis uzaicinājumus sagatavot un 35 kalendāro dienu laikā (līdz 15.03.2010) iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.

11.02.2010

2010.gada 10.februārī svinīgi tika atklāts ERAF līdzfinansētā projekta „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, veicot infrastruktūras uzlabošanu” ietvaros iegādātais augstas enerģijas lineārais paātrinātājs..

21.01.2010

Veselības ministrijā 29.janvārī notiks seminārs par Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.1.5.1.2.aktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ieviešanas nosacījumiem.

21.01.2010

Otrdien, 19.janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu informācijas publicēšanas kārtību.

19.01.2010

2010.gada 12.janvārī MK tika apstiprināti, bet 2010.gada 15.janvārī stājās spēkā „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"” (turpmāk - aktivitāte) ieviešanu.

11.01.2010

Šā gada 29.janvārī Liepājā SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” notiks staru terapijas bloka atklāšanas pasākums ERAF līdzfinansētā projekta "Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi" ietvaros.

18.12.2009

No 2009.gada 15.decembra Finanšu ministrijas mājas lapā ir skatāms vadošās iestādes organizētā pētījuma „Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums” rezultāti.

15.12.2009

2009.gada 21.decembrī Ainažos VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīca „Ainaži”” notiks jaunās slimnīcas ēkas atklāšanas pasākums ERAF līdzfinansētā projekta VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ietvaros.

09.12.2009

2009.gada 18.decembrī Ventspils slimnīcā notiks informatīvs seminārs par paveikto pēc ERAF līdzfinansētā projekta ”Pašvaldības SIA „Ventspils slimnīca” stacionāras veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” aktivitātes „Bērnu nodaļas rekonstrukcija” realizēšanas.