Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Notikusi ES fondu uzraudzības sanāksme
19.03.2014 16:02
 

19. martā, Veselības ministrijā notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) uzraudzības komisijas sanāksme*, kuras laikā speciālisti** uzklausīja Veselības ministrijas sagatavoto informāciju par paveikto ERAF un ESF līdzekļu apguvē 6 mēnešu pārskata perioda (no 2013.gada septembra līdz 2014.gada martam) ietvaros.

298_aktualitate_logo_mediki_720x314.jpg
10.03.2014

2014.gada 1.martā spēkā stājās  grozījumi ES fondu 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” īstenošanas nosacījumi, pēc kuriem  aprīļa sākumā sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinās papildus (ceturto) atklātu projektu iesniegumu atlases kārtu. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noteikts 30 kalendārās dienas no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža. 

296_dsc01436.JPG
04.02.2014

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko konsultatīvo semināru finansējuma saņēmējiem par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.5.1.1.”Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projektu ieviešanu.
 
Seminārs notiks 2014. gada 7. februārī plkst. 11.00, viesnīcā “Astor Riga Hotel & Conference ", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, ” Rīgā.
 

295_es_karogs.jpg
27.01.2014

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) rīko informatīvo semināru 2007. –2013. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus/vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.

294_es_karogs.jpg
23.01.2014

Ceturtdien, 23. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā.

293_es_krasains.JPG
15.01.2014

15.janvārī, Veselības ministrijas (VM) speciālisti bija aicinājuši uz diskusiju nevalstiskās organizācijas, ārstniecības organizāciju pārstāvjus, ārstniecības iestādes un padotības iestādes, lai iepazīstinātu ar jau paveikto jauno politikas plānošanas dokumentu izstrādē un aktualitātēm jaunā  ES fondu plānošanas periodā.

292_dsc06959.JPG
02.12.2013

Ģimenes ārstu praksēm, kas piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” realizētajos projektos, saskaņā ar noslēgto līgumu par projektu realizāciju noteikts, ka praksēs ir jāizvieto informatīvā plāksne, kuru nodrošina Veselības ministrija par saviem līdzekļiem. 

291_es_karogs.jpg
21.11.2013

Šā gada oktobrī ir noslēdzies Darba grupas administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu ieviešanā darbs, lai sagatavotu  priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus.

290_eiropas_regionalas_attistobas_fonds.JPG
25.10.2013

 

Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā aktivitātē Veselības aprūpes centru attīstība no 2010.gada līdz 2013.gadam divās kārtās īstenoti 25 projekti par kopējo summu 5 251 411 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums - 3 905 940 lati.
 
 

289_eiropas_socialais_fonds.JPG
11.10.2013

9.oktobrī noslēdzās Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta rīkotā foto stāstu akcija „ESF – tev” un noskaidroti pieci tās uzvarētāji. Kopumā foto stāstu akcijai tika iesniegts 21 iedvesmojošs piemērs par to, kādu ieguldījumu Eiropas Sociālā fonda projekti snieguši Latvijas iedzīvotājiem.